top of page
יאיא בשרונה.JPG

יאיא בשרונה.JPG

שלוש ביפו.jpg

שלוש ביפו.jpg

סולימן הגדול.jpg

סולימן הגדול.jpg

מנקה הרחובות בנווה צדק.jpg

מנקה הרחובות בנווה צדק.jpg

מנקה החלונות במשכנות שאננים.jpg

מנקה החלונות במשכנות שאננים.jpg

מוכר הקרטיבים בטיילת.jpg

מוכר הקרטיבים בטיילת.jpg

נווה צדק.jpg

נווה צדק.jpg

טוביה בלו הייתי רוטשילד.jpg

טוביה בלו הייתי רוטשילד.jpg

אהרון שלוש.jpg

אהרון שלוש.jpg

טוביה החולב בגן בנדיב.jpg

טוביה החולב בגן בנדיב.jpg

התימני.jpg

התימני.jpg

אהרון שלוש בסיור ביפו.jpg

אהרון שלוש בסיור ביפו.jpg

האדריכל גרופיוס בסגנון בינלאומי.jpg

האדריכל גרופיוס בסגנון בינלאומי.jpg

דוד המלך בירושלים.jpg

דוד המלך בירושלים.jpg

טיול ביפו.jpg

טיול ביפו.jpg

ירושלמי בנחלאות.jpg

ירושלמי בנחלאות.jpg

  • Facebook App Icon

פקס: 09-8663838

טלפון :  053-7620791

bottom of page